Vítejte webu www.adr-dgsa.cz

Zabýváte se přepravou nebezpečných věcí po silnici nebo činnostmi, které s touto přepravou souvisejí? Potřebujete řešit otázky přepravy a manipulace s nebezpečnými látkami, jako jsou pohonné hmoty, žíraviny, toxické látky, nebezpečné odpady, nebo jiné chemikálie? Pak jste tu správně!
Tyto stránky jsou určeny pro všechny, kteří chtějí mít oblast přeprav nebezpečných věcí odborně a spolehlivě zabezpečenou.

 

Na základě mezinárodně platného Osvědčení, vydaného Ministerstvem dopravy ČR, Vám mohu nabídnout služby bezpečnostního poradce pro přepravy dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).
Zákon č. 111/1994 Sb. (Zákon o silniční dopravě) v platném znění, stanovuje povinnost dodržovat dohodu ADR i ve vnitrostátní přepravě. Povinnost ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí se týká nejen autodopravců, ale také příjemců a odesílatelů nebezpečných věcí. Není-li ve Vašem podniku bezpečnostní poradce ADR ustanoven, může Vám být uložena pokuta až 1 000 000 Kč ! Více info zde.

 

Služby bezpečnostního poradce jsou obvykle poskytovány na smluvním základě - Smlouva o poskytování služeb podle Obchodního zákoníku. Toto řešení je vhodné pro firmy, které nemají vlastního zaměstnance s kvalifikací a osvědčením bezpečnostního poradce, který musí být schopen nepřetržitě sledovat změny předpisů v oblasti přeprav nebezpečných věcí.
Je možné dohodnout i jinou formu spolupráce, např. dle zákoníku práce.


 

#

Provozovatelé čerpacích stanic PHM (včetně neveřejných) jsou povinni ustanovit ve svém podniku bezpečnostního poradce....

Více informací »

#

V některých zvláštních případech nemusí být bezpečnostní poradce ADR v podniku trvale ustanoven...

Více informací »

 

 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, nebo máte další dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Nabízím spolehlivost, dlouhodobou spolupráci, příznivé ceny a férové jednání!

 

 

1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace
E-mail: